Tetsu Nishiyama

Tetsu Nishiyama

 • Nobuhiko Kitamura
 • Hiroshi Fujiwara
 • Mano
 • Skate Thing
 • Susumu Hasegawa
 • Toru Nishiura
 • Tsuyoshi Noguchi
 • Hirofumi Kiyonaga
 • Taro Mizutani
 • Yoshiyuki Mizoguchi
 • Traverse Tokyo

Montblanc

Old fashoned

V8

Color way

Brown

On the top.

Six Pack.